Специальное предложение   с 1.08.13г. по 31.08.13г.
Марка Размер Вес Цена за кг без учета НДС 18% Примечание
АВ Т1 ПП Круг 50 мм 250кг 128,40 р
АМг6б 100*1200*3000 1150кг 149,50 р
АМг6Н 1,5*1200*3000 905кг 199,90 р ОСТ 1.92000-90
АМг6Н 8,0*1200*3000 208кг 199,90р ОСТ 1.92000-90
АМг3 Круг 300мм 180кг 123 р
АМг2 100мм*1200мм*4500мм 1473 кг 122,60 р